Hvordan opretter jeg et flyttesyn gennem BoligPortal?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Som udlejer hos BoligPortal skal det være nemt og sikkert at afholde, administrere og opbevare flyttesyn og rapporter. Derfor tilbyder vi et gratis, digitalt værktøj til at administrere og dokumentere dine flyttesyn

Du kan udfylde og administrere dine flyttesyn via din BoligPortal-profil under 'Flyttesyn' eller på BoligPortals Flyttesyns App, der findes både til Android og IOS

Vi anbefaler, at du opretter og udfylder dele af flyttesynet, inden flyttesynet afholdes med lejer. På den måde har du mulighed for at have forberedt lejemålets rum og enheder, så I sammen kan gå direkte til udfyldelse af fejl og mangler, og ikke behøver bruge tid på fx at oprette de enkelte rum i lejemålet. 

Flyttesynet skal dog gennemgås og underskrives fysisk sammen med lejer, før den endelige flytterapport kan oprettes. 

 

Sådan opretter du nemt et flyttesyn gennem BoligPortal

For at oprette et ind- eller fraflytningssyn skal du være logget ind på den BoligPortal-bruger, hvorpå det pågældende lejemål er oprettet. 

 

 1. Opret et flyttesyn via fanen 'Flyttesyn', hvorefter du klikker på '+ Opret flyttesyn – gratis' eller via fanen 'Alle lejemål', hvorefter du klikker '+ Opret flyttesyn' ud fra lejemålet
  Det gør ingen forskel, hvilken vej du vælger at oprette dit flyttesyn.
 2. Vælg, om du vil oprette et ind- eller fraflytningssyn
  Herefter vil du føres ind i redigeringsværktøjet for det pågældende flyttesyn. 3. Udfyld alle detaljer om flyttesynet 
  Du kan folde nedenstående kasser ud for at få flere detaljer om hver del af sektionen 'Detaljer om synet', inklusiv hjælp til hvordan du udfylder det. 

  Vælg lejeforhold

  Vælg den eller de lejere, der er tilknyttet lejemålet, i drop-down menuen.


  Har du allerede tilknyttet en eller flere lejere til lejemålet, fx under fanen 'Lejeforhold' eller i forbindelse med oprettelse af en gratis, digital lejekontrakt gennem BoligPortal, vil lejer allerede stå på listen. 

  Ønsker du at oprette et nyt lejeforhold, bestående af én eller flere lejere, klikker du blot på 'Nyt lejeforhold'. 

  Datoer
  Indtast hhv. dato for indkaldelse og afholdelse af flyttesynet. Ved afholdelsesdatoen angiver du ligeledes tidspunktet på dagen. 

  Vigtigt: Ved fraflytningssyn er du lovmæssigt forpligtet til at indkalde lejer skriftligt med minimum én uges varsel, med mindre lejer giver specifikt samtykke til, at fristen forkortes.
  Er du i gang med at oprette et fraflytningssyn, og angiver du en flyttesynsdato, der mindre end én uge fra indkaldelsesdatoen, vil du derfor få promtet en gul advarselsboks. 
  14 dages fejl- og mangelperiode
  Hvis du er i gang med at oprette et indflytningssyn, vil du blive mødt af denne boks:


  Ved at krydse af i boksen 'Indhent fejl og mangler fra lejer', vil lejer automatisk modtage et link til at udfylde din digitale indflytningsrapport, når den 14 dages fejl- og mangelperiode begynder. Herefter vil du som udlejer automatisk få besked og tilsendt lejers indberettede fejl og mangler, som nu vil være dokumenteret korrekt.

  Udlejer/synsrepræsentant
  I dette fejl skal du angive den person, der rent praktisk vil foretage flyttesynet. Det kan enten være dig selv som udlejer, eller en synsrepræsentant – fx en vicevært eller administrationsmedarbejder.

  Krydser du af i boksen 'Gør det muligt at foretage syn via link', vil du automatisk få genereret et administrator-link til rapporten, så din synsrepræsentant kan åbne og udfylde rapporten via BoligPortals flyttesynsapp, uden at skulle have adgang via din profil.

  Læs mere om, hvordan I åbner rapporten via link her

  Kopimodtager
  Har du behov for, at andre personer end dig selv modtager information om det pågældende flyttesyn (herunder den færdige flytterapport), kan du tilføje dem som kopimodtagere i dette felt. Du indsætter blot deres e-mailadresser, hvorefter de vil modtage kopier efter endt flyttesyn. 

  Bemærk: Dette er udelukkende til intern brug, fx hvis en vicevært eller administrator skal have adgang. Din lejer vil automatisk få tilsendt den færdige flytterapport efter endt flyttesyn, og du skal derfor ikke tilføje lejer(e) her. 

  Tilføj syn til kalender
  Vil du eller din synsrepræsentant have tilføjet flyttesynet til din/jeres kalender, kan du klikke på 'Tilføj til egen kalender' eller oprette begivenheden som en kalenderbegivenhed og sende den i en e-mail ved at klikke på 'Send begivenhed i e-mail'.  

  Bemærk: Dette er udelukkende til intern brug, fx hvis du, en vicevært eller administrator skal have kalenderført flyttesynet. Du skal derfor ikke benytte denne funktion til at indkalde lejer til synet. 

  Læs mere om, hvordan du tilføjer dine flyttesyn til din kalender her

  Intern lejemålsnummer
  Har du mange lejemål, kan du i dette felt udfylde lejemålets interne nummer, hvis dette haves. 

 4. Udfyld alle oplysninger på din lejer, og angiv, om lejer er tilstede ved synet
  Hvorvidt lejer er til stede ved flyttesynet, vil have indflydelse på, hvordan I underskriver flytterapporten, som benævnes nærmere i denne guides punkt 9.  5. Udfyld alle rum i lejemålet, inklusiv fejl og mangler 
  I denne sektion har du mulighed for at oprette de rum, som dit lejemål består af, og dertil angive, om de er behæftet med eventuelle fejl og mangler, som er relevante for flyttesynet. 

  Ved indflytningssyn: Her angiver du lejemålets stand ved indflytning, fx om der er nyafslebne gulve og nymalet, eller om der er eksisterende skader på lejemålet. 

  Ved udflytningssyn: Her angiver du alle de fejl og mangler, som du registrerer ved fraflytningssynet. 

  Læs mere om, hvordan du opretter fejl, skader og mangler her 6. Udfyld informationer om aflæsning af forbrugsmålere
  Vi anbefaler, at du ved afmåling tilføjer et billede af måleren på '+ Tilføj billede af måler' som dokumentation. 

  Du kan tilføje flere afmålere og måleenheder på knappen '+ Tilføj måler' – fx vand, varme, gas og olie.  7. Tilføj informationer om nøgler og/eller adgangskort til lejemålet
  For at kunne dokumentere udleverede og eventuelt mistede nøgler og adgangskort (fx nøglechip) anbefaler vi, at du angiver dem i dette felt ved at klikke på '+ Tilføj nøgle/adgangskort'. 

  I feltet 'Ekstra information' kan du tilføje billeder af ud- eller indleverede nøgler samt notere særlige forhold vedrørende nøgler til lejemålet, fx særlige retningslinjer eller forhold, hvis en nøgle mistes. 


 8. Tilføj eventuelt lejer til el-aftale
  Når du opretter et indflytningssyn, har du her mulighed for at tilmelde lejer til en el-aftale. Så skal hverken du eller lejer tilmelde selv tilmelde lejemålet til en el-aftale, og lejer sikrer sig, at der er elektricitet i lejemålet på indflytningsdagen.  

  Bemærk: Det er lejer selv, der skal ønske at tilmelde sig el i forbindelse med indflytningssynet, og lejer skal selv udfylde formularen – inklusiv udfyldelse af CPR-nummer – til tilmelding under dette punkt. Du må altså ikke gøre det på vegne af lejer. 

  Læs mere om automatisk tilmelding til el her

  BoligPortal 10.png 9. Afslut, underskriv og send flyttesynsrapport
  Flyttesynet afsluttes og rapporten færdiggøres ved, at I sammen gemmengår flytterapporten og herefter underskriver den – først som udlejer og herefter som lejer. 

  Flytterapporten underskrives direkte på udlejers telefon eller tablet, hvorfor vi anbefaler at gennemføre selve flyttesynet via BoligPortals flyttesynsapp. 

  Læs mere om, hvordan I underskriver og sender flytterapporten her

 

Læs også ...

 
Se mere