Hvad er depositum og forudbetalt husleje?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Depositum og forudbetalt husleje er to forskellige økonomiske elementer, der er knyttet til leje af en bolig. Begge dele er typisk en del af den samlede indflytningspris, når du lejer en bolig gennem BoligPortal.

Depositum og forudbetalt husleje er begge noget, du som boligsøgende og lejer vil støde på og skulle betale. De er til for at beskytte både dine og din udlejers interesser under lejeforholdet. 

I denne artikel får du svar på, hvad depositum og forudbetalt husleje er, og hvorfor det er med til at give tryghed, imens du bor i din lejebolig.

Du vil altid kunne finde de specifikke aftaler, forbehold og beløb vedrørende din depositum- og forudbetalte huslejebetaling i din lejekontrakt.  

Hvad er indflytningspris.pngSe udregning over samlet indflytningspris.png

Hvad er depositum, og hvad dækker det over?

Et depositum er et beløb, som du som lejer indbetaler til din udlejer, inden du flytter ind i lejemålet. Formålet med depositum er at sikre udlejeren imod eventuelle skader på lejemålet (ud over almindelig slid) og at sikre, at alle økonomiske forpligtelser overholdes.

Når lejemålet opsiges, kan udlejeren bruge depositummet til at dække reparationer eller udestående leje, hvis det er nødvendigt. Et depositum bruges altså som sikkerhed for eventuelle skader eller mangler på boligen ved lejemålets afslutning. 

Nogle udlejere bruger ligeledes en del af depositummet til at sætte boligen i stand, så den fremstår i den stand, den var, da lejer flyttede ind. Det kan fx inkludere maling, gulvafslibning og lignende. Dette vil altid fremgå af din lejekontrakt.


Hvor meget må udlejer tage i depositum?

Et depositum for en lejebolig må ifølge dansk lejelov højst udgøre 3 x husleje eksklusiv forbrug. 

Hvordan sikrer jeg, at jeg ikke betaler for skader, der var tilstede ved indflytning?

For at kunne skelne mellem eksisterende skader, der var til stede ved indflytning, og skader, du eventuelt har påført lejemålet, som derved skal modregnes dit depositum, er det vigtigt, at du indberetter fejl og mangler til din udlejer. Dette skal gøres inden for 14 dage fra du overtager lejemålet.

Får jeg mit depositum tilbage, når jeg flytter ud? 

Hvorvidt du får dit depositum tilbage, når du flytter ud, afhænger af boligens stand og de aftaler, du og udlejer har indgået i lejekontrakten.

Når lejeforholdet afsluttes – altså når du fraflytter din bolig – foretager udlejeren en vurdering af boligens tilstand og eventuelle skader under et fraflytningssyn. Her tages der ligeledes højde for de fejl og mangler, du indberettede, da du flyttede ind. 

Hvis der ikke er nogen skader, der skal udbedres, vil depositummet normalt blive tilbagebetalt til dig, fratrukket eventuelle udgifter – fx hvis der er aftalt istandsættelse i din lejekontrakt.

 

Hvad er forudbetalt husleje, og hvad dækker det over?

Forudbetalt husleje refererer til et beløb, som du som lejer typisk betaler til udlejeren som en del af den samlede indflytningspris. Forudbetalt husleje dækker de sidste måneders husleje. Forudbetalt husleje er altså ikke det samme som første måneds husleje.

Forudbetalt husleje giver din udlejer en sikkerhed for, at de vil modtage betaling, selv hvis du ikke betaler husleje i løbet af lejeperioden, eller hvis du fraflytter lejemålet fra den ene dag til den anden, uden at udlejeren kan nå at finde en ny lejer.  


Hvor meget må min udlejer opkræve i forudbetalt husleje?

Det er op til udlejer selv, hvor mange måneders husleje, der opkræves forud for indflytningen. Der kan dog maksimalt opkræves 3 måneders forudbetalt husleje. 

Får jeg min forudbetalte husleje tilbage, når jeg flytter?

Hvis du har indbetalt forudbetalt husleje ved indflytning, vil dette beløb blive modregnet i huslejebetalingen for de sidste måneder, du bor i boligen. Har du eksempelvis betalt forudbetalt husleje svarende til 3 måneder, skal du ikke betale husleje i de sidste 3 måneder, inden du flytter ud.

Du vil derfor ikke få udbetalt din forudbetalte husleje, når du fraflytter lejemålet, ligesom du potentielt vil med dit depositum, men i stedet få modregnet beløbet i din husleje. 

Hvis du ikke har betalt forudbetalt leje, betyder det, at du skal betale husleje som normalt frem til den dag, du flytter.  

 

Har du spørgsmål vedrørende dit depositum eller din forudbetalte husleje?

Har du brug for hjælp vedrørende ind- eller udbetaling af depositum eller forudbetalt husleje skal du kontakte din udlejer direkte. Oplever du problemer med din udlejer vedrørende disse emner, anbefaler vi, at du kontakter Danske Lejere eller en anden instans med juridisk indsigt og viden om dine rettigheder som lejer. 

 

 

Læs også ...