Hvornår kan jeg opsige mit lejemål?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Ved en tidsubegrænset lejeaftale kan udlejer ikke opsige lejer, medmindre lejer misligholder lejekontrakten (f.eks. ved manglende huslejebetaling). Det vil sige, at så længe du overholder din del af aftalen, kan udlejer ikke bede dig om at flytte.

Som lejer afhænger dit opsigelsesvarsel af lejekontrakten, men det kan være alt fra 1-3 måneder. Det svarer oftest til den forudbetalte husleje.

Ved fremleje og tidsbegrænset leje er lejeaftalen uopsigelig i den periode, der er aftalt i kontrakten. Til gengæld slutter aftalen automatisk, når den aftalte periode slutter. 

 

 

Læs også ...