Hvordan opsiger jeg min lejer?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Der gælder forskellige regler for opsigelse alt efter, hvor lang lejeaftalen er. 

Hvis lejeaftalen er ubegrænset, kan du kun opsige din lejer, hvis lejer misligholder lejekontrakten. Det kan eksempelvis være, hvis lejeren ikke betaler husleje. 

Lejer har altid mulighed for at opsige lejeaftalen. Længden på lejerens opsigelsesvarsel fremgår af lejekontrakten og er ofte mellem 1 og 3 måneder.
Ved fremleje og tidsbegrænset leje er lejeaftalen uopsigelig i den aftalte lejeperiode. Aftalen ophører automatisk, når lejeperioden slutter.

Indholdet på denne side skal betragtes som vejledende. Har du brug for juridisk eller økonomisk bistand, bør du kontakte en advokat eller revisor.

 

 

Læs også ...

 
Se mere