Hvilke annonceringer er ikke tilladte?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

BoligPortal er en platform for boligannoncering, der forbinder boligsøgende med udlejere.

For at opretholde en retfærdig og troværdig boligudlejning for alle brugere arbejder vi med klare retningslinjer og regler, der definerer, hvilke typer annoncer der ikke er tilladt på platformen.Det er ikke tilladt at annoncere:

 • Boligsalg og -bytte
 • Særskilte parkeringspladser
 • Erhvervslokaler eller kommercielle ejendomme
 • Kolonihaver eller ferieboliger på dags- eller ugebasis
 • Lejeperioder under 1 måned
 • Lejemål, der ikke er godkendt til beboelse
 • Boliger, der reelt ikke er ledige til leje


Din annoncetekst må ikke indeholde:

 • Telefonnummer, e-mailadresse eller anden direkte kontaktoplysning
 • Oplysninger, der strider mod ovenstående regler og retningslinjer
 • Oplysninger, der strider imod Lejeloven eller anden dansk lovgivning
 • Oplysninger, der modstrider oplyste informationer i annonceoplysningerne


Når du vælger lejer, er det ikke tilladt at:

 • Kræve modydelser som betingelse for leje eller i bytte for nedsat husleje
 • Kræve merudgifter, der strider imod Lejeloven – herunder for husdyr eller trappevask
 • Diskriminere på køn, etnicitet, seksualitet og/eller religiøs overbevisning

 Alle boligannoncer og udlejere valideres, inden de offentliggøres på BoligPortal. 
Forsøger du at oprette en boligannonce, der falder under en eller flere af disse kategorier, vil annoncen derfor ikke blive godkendt. 

Vores valideringsteam kontakter dig, hvis din annonce strider mod BoligPortals regler og retningslinjer. 


Ofte stillede spørgsmål

Må jeg sælge min bolig på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at sælge din bolig gennem BoligPortal. Vi er udelukkende et annonceringsmedie for udlejning af private beboelseslejemål. Læs mere her

 

Må jeg udleje min bolig, der er til salg?

Ja, du må gerne annoncere dit lejemål på BoligPortal, selvom det er til salg. Det er dog et krav hertil, at lejeperioden maksimalt må være på 3 måneder ad gangen, og at du både i annoncens titel og tekst gør opmærksom på, at boligen er til salg. Læs mere her

 

Må jeg bytte min bolig på BoligPortal?

Nej, annoncer for bytteboliger, hvor to parter ønsker at bytte deres boliger, er ikke tilladt på BoligPortal. Platformen er udelukkende til udlejning af boliger. 

 

Må jeg annoncere og udleje en parkeringsplads på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt særskilt at annoncere og udleje parkeringspladser på BoligPortal.

Du må dog gerne udleje en parkeringsplads i forbindelse med udlejning af dit beboelseslejemål for en fast månedlig lejepris. Det må dog ikke være et krav og skal altid kunne opsiges uafhængigt af lejemålet. Læs mere her

 

Må jeg annoncere og udleje erhvervslokaler på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at annoncere og udleje kommercielle ejendomme eller erhvervslokaler på BoligPortal. Du kan altså ikke udleje lejemål udelukkende til brug som butik, kontor, showroom, klinik eller lignende gennem os. 

Det er dog tilladt at udleje beboelseslejemål med tilhørende erhvervslokaler – fx hvis der er butiks- eller kliniklokaler i direkte forbindelse med boligen. Du må dog ikke medregne erhvervslokalernes kvadratmeter i din annonce. Læs mere her

 

Må jeg annoncere og udleje mit sommerhus, fritidshus eller kolonihavehus på BoligPortal?

Du må udelukkende udleje dit sommerhus eller din fritidsbolig under særlige vilkår. De skal udlejes som midlertidige boliger til beboelse, fx som overgangsbolig eller til genhusning.


Det er ikke tilladt at udleje kolonihaver på BoligPortal.


Særlige vilkår ved udlejning af sommer- og fritidshuse:

 • Lejeperioden skal være min. 1 måned, og den specifikke periode skal angives i annonceteksten
 • Der skal være tale om en fast lejeaftale med kontrakt og månedlig husleje
 • Det skal fremgå tydeligt i annoncetekst og -overskrift, at der er tale om et sommerhus
 • Boligen må maks. udlejes i 3 måneder i vinterhalvåret
 • Boligen må maks. udlejes i 6 måneder i sommerhalvåret, hvis CPR-registrering er muligt


Må jeg udleje min bolig på dags- eller ugebasis på BoligPortal?

Udlejning i perioder på mindre end én måned med fast månedlig husleje er ikke tilladt på BoligPortal. Vi er udelukkende et annoncemedie til udlejning af fast beboelse. 

 

Må jeg tilbyde billigere husleje i forbytte for, at min lejer udfører arbejde eller pligter i boligen?

Nej, det er ikke tilladt at kræve nogle former for modydelser i forbindelse med udlejning af dit lejemål – hverken i bytte for reduceret husleje eller som krav for at leje boligen. Der må derved ikke foreligge en forventning om fx rengøring, børnepasning, havearbejde, istandsættelse og renovering eller lignende, der strider ud over almindelig vedligehold fra lejers side. 

Særligt grove eller personlige modydelser, fx af fysisk eller seksuel karakter, medfører øjeblikkelig bortvisning uden kompensation. 

 

Må jeg søge en lejer af bestemt køn, seksualitet, etnicitet eller religiøs overbevisning på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at inkludere krav om, at du kun udlejer til personer af et bestemt køn, seksualitet, etnicitet eller religion i din annoncetekst eller i dialogen med de boligsøgende på BoligPortal. 

Særlige regler ved udlejning af værelse:
Udlejer du et værelse i en bolig, hvor du også selv bor, er det tilladt at søge en lejer af et bestemt køn. Læs mere her

 

Må jeg udleje et lejemål, der ikke er godkendt til beboelse på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at annoncere eller udleje en bolig, der ikke er godkendt til beboelse gennem BoligPortal. Alle annoncerede boliger hos os skal være godkendt til beboelse og opfylde alle relevante sundheds- og sikkerhedsstandarder

 

 

 

Læs også ...