Hvilke annonceringer er ikke tilladte?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

BoligPortal er en platform for boligannoncering, der forbinder boligsøgende med udlejere.

For at opretholde en retfærdig og troværdig boligudlejning for alle brugere arbejder vi med klare retningslinjer og regler, der definerer, hvilke typer annoncer der ikke er tilladt på platformen.Følgende kategorier er ikke tilladt på BoligPortal

❌   Boligsalg og -bytte

❌   Særskilte parkeringspladser

❌   Erhvervslokaler eller kommercielle ejendomme

❌   Kolonihaver eller ferieboliger på ugebasis

❌   Lejeperioder under 1 måned

❌   Krav om modydelser

❌   Diskrimination på køn, etnicitet, seksualitet eller religiøs overbevisning

❌   Lejemål der ikke er godkendt til beboelseAlle boligannoncer og udlejere valideres, inden de offentliggøres på BoligPortal. 
Forsøger du at oprette en boligannonce, der falder under en eller flere af disse kategorier, vil annoncen derfor ikke blive godkendt. 

Vores valideringsteam kontakter dig, hvis din annonce strider mod BoligPortals regler og retningslinjer. 

 

Må jeg sælge min bolig på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at sælge din bolig gennem BoligPortal.

Vi er udelukkende et annonceringsmedie for udlejning af private beboelseslejemål.

Må jeg udleje min bolig, der er til salg?

Ja, du må gerne annoncere dit lejemål på BoligPortal, selvom det er til salg. 

Det er dog et krav hertil, at lejeperioden maksimalt må være på 3 måneder ad gangen, og at du både i annoncens titel og tekst gør opmærksom på, at boligen er til salg. 

Må jeg bytte min bolig på BoligPortal?
Nej, annoncer for bytteboliger, hvor to parter ønsker at bytte deres boliger, er ikke tilladt på BoligPortal. Platformen er udelukkende til udlejning af boliger – ikke boligbytte.
Må jeg annoncere og udleje en parkeringsplads på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt særskilt at annoncere og udleje parkeringspladser på BoligPortal.

Du må dog gerne udleje en parkeringsplads i forbindelse med udlejning af dit beboelseslejemål for en fast månedlig lejepris. Det må dog ikke være et krav og skal altid kunne opsiges uafhængigt af lejemålet. 

Må jeg annoncere og udleje erhvervslokaler på BoligPortal?

Nej, det er ikke tilladt at annoncere og udleje kommercielle ejendomme eller erhvervslokaler på BoligPortal.

Det er dog tilladt at udleje beboelseslejemål med tilhørende erhvervslokaler – fx hvis der er butiks- eller kliniklokaler i direkte forbindelse med boligen. Du må dog ikke medregne erhvervslokalernes kvadratmeter i din annonce. 

Må jeg annoncere og udleje mit sommerhus, fritidshus eller kolonihavehus på BoligPortal?

Du må udelukkende udleje dit sommerhus eller din fritidsbolig under særlige vilkår. De skal udlejes som midlertidige boliger til beboelse, fx som overgangsbolig eller til genhusning.

Det er ikke tilladt at udleje kolonihaver på BoligPortal.

Særlige vilkår ved udlejning af sommer– og fritidshuse:

    • Lejeperioden skal være på minimum 1 måned, og lejeperioden skal altid tydeliggøres i annonceteksten
    • Der skal være tale om en fast lejeaftale med månedlig husleje og tilhørende lejekontrakt
    • Det skal fremgå tydeligt i annonceteksten og overskriften, at der er tale om et sommerhus eller feriebolig
    • I vinterhalvåret må boligen udlejes i maks. 3 måneder
    • I sommerhalvåret må boligen udlejes i maks. 6 måneder, hvis der er mulighed for CPR-registrering 
Må jeg udleje min bolig på ugebasis eller i korte perioder? 
Udlejning i perioder på mindre end én måned med fast månedlig husleje er ikke tilladt, da BoligPortal er et annoncemedie til udlejning af boliger til fast beboelse. 
Må jeg tilbyde en billigere husleje i bytte for, at lejer udfører arbejde eller pligter i boligen?

Det er ikke tilladt at kræve nogle former for modydelser i forbindelse med udlejning af dit lejemål – hverken i bytte for reduceret husleje eller som krav for at leje boligen.

Der må derved ikke foreligge en forventning om fx rengøring, børnepasning, havearbejde, istandsættelse og renovering eller lignende, der strider ud over almindelig vedligehold fra lejers side. 

Særligt grove eller personlige modydelser, fx af fysisk eller seksuel karakter, medfører øjeblikkelig bortvisning uden kompensation. 

Må jeg søge en lejer af bestemt køn, seksualitet, etnicitet eller religiøs overbevisning? 
Det er ikke tilladt at inkludere krav om et bestemt køn, seksualitet, etnicitet eller religion i din annoncetekst eller dialog med de boligsøgende, når du opretter en boligannonce på BoligPortal.


Særlige regler ved udlejning af værelse:
Ved udlejning af et værelse, hvor du som udlejer også selv bor i boligen, er det dog tilladt at søge en lejer af et bestemt køn. 

Må jeg udleje et lejemål, der ikke er godkendt til beboelse?
Alle annoncerede boliger på BoligPortal skal være godkendt til beboelse og opfylde alle relevante sundheds- og sikkerhedsstandarder.

Læs også ...