Et flyttesyn – også kendt som en indflytnings- eller fraflytningsrapport – er en proces, hvor en udlejer og lejer sammen gennemgår en bolig for at registrere dens tilstand og eventuelle skader eller mangler før eller efter lejeperioden.

Formålet med et flyttesyn er at dokumentere boligens stand på et bestemt tidspunkt for at undgå uenigheder eller tvister omkring skader, der kan være opstået i løbet af lejeperioden.


Er flyttesyn lovpligtigt?

Hvis du udlejer
ét lejemål

Ved udlejning af ét lejemål er du ikke lovmæssigt forpligtet til at afholde flyttesyn. Ved din lejers fraflytning skal du dog meddele alle krav til istandsættelse inden 14 dage – ellers mister du retten til at kræve, at lejer betaler for eventuelle udbedring af fejl og mangler. 

Hvis du udlejer
flere end ét lejemål

Ved udlejning af to eller flere lejemål, er du jf. lejeloven forpligtet til altid at afholde flyttesyn – både ved ind- og fraflytning. Ved fraflytningssyn skal lejemålet synes senest 14 dage efter lejers udflytning.

Du er ligeledes forpligtet til at indkalde lejer skriftligt til synet med mindst én uges varsel – ellers risikerer du at miste muligheden for at lejer betaler for udbedring af de fejl og mangler, som lejeren er skyld i. 

Hos BoligPortal anbefaler vi altid, at du afholder flyttesyn – uanset hvor stor eller lille din udlejningsforretning er. Derfor tilbyder vi et gratis værktøj til digitale flytterapporter, så du altid er sikret. 

 

Hvordan foregår et flyttesyn?

Under et flyttesyn vil udlejeren og lejeren normalt gå igennem boligen og inspicere hele lejemålet. Eventuelle eksisterende skader eller mangler vil blive noteret ned og dokumenteret med billeder. Dette omfatter alt fra slidtage og mindre skrammer til større problemer som malingsafskalning, beskadigede apparater eller andre fejl.

Når flyttesynet er gennemført, bliver resultatet dokumenteret i en skriftlig rapport, der indeholder en detaljeret beskrivelse af tilstanden for hver del af boligen. Begge parter underskriver denne rapport for at bekræfte, at de er enige om, hvordan boligen ser ud ved flytningen ind eller ud.

Med BoligPortals digitale flyttesyns app, kan både udlejer og lejer angive fejl og stand på tværs af alle rum og faciliteter, og dokumentere det hele digitalt med billeder. Det hele samlet i en gældende rapport, som underskrives og opbevares digitalt.

 

Hvorfor er flyttesyn vigtigt?

Flyttesyn er vigtige for at beskytte både udlejers og lejers interesser.

Ved indflytning sikrer det, at lejeren ikke bliver holdt ansvarlig for skader, der allerede var til stede, før de flyttede ind.

Ved udflytning giver det udlejeren mulighed for at vurdere eventuelle nye skader, der skal repareres, og træffe beslutning om eventuel fratræk af depositummet for at dække reparationsomkostningerne.


Flyttesyns App på BoligPortals.gif

 

Note: Indholdet på denne side skal betragtes som vejledende. 
Har du brug for juridisk eller økonomisk bistand, bør du kontakte en advokat eller revisor.

Læs også ...

 
Se mere