Aconto – eller A/C-forbrug, som det også kaldes – i forbindelse med husleje er en fast månedlig forbrugsbetaling, som du som lejer skal betale ud over den aftalte husleje, hvis det er angivet i din lejekontrakt. 

Aconto-beløbet er med til at skabe forudsigelighed i udgifterne for dig som lejer og sikrer, at de nødvendige udgifter til dit forbrug bliver dækket. 

På boligannoncerne på BoligPortal finder du acontobeløbet lige ved lejemålets huslejepris. Derudover er der ofte en beskrivelse af, hvad aconto-beløbet dækker over, i den tilhørende annoncetekst.

Er der ikke angivet noget i aconto-feltet, betyder det ofte, at du selv skal stå for at tilmelde dig dit forbrug. 

Aconto.png

 

Hvad dækker aconto-beløbet?

Aconto-beløbet dækker typisk dine forbrugsudgifter i lejemålet. Det er typisk vand og varme, der betales aconto. I nogle tilfælde kan udlejer også vælge af afregne elektricitet og fx internet som et acontobeløb. 
Du kan altid se, hvad du betaler aconto, i din lejekontrakt.

Hvordan fastsættes aconto-beløbet?

Aconto-beløbet beregnes af din udlejer ud fra en forventet gennemsnitlig forbrug baseret på tidligere års forbrug eller estimater for lejemålet – fx ud fra den tidligere lejers faktiske forbrug.

Det betyder, at du betaler et fast beløb hver måned, uanset det faktiske forbrug. 

Hvad sker der, hvis mit forbrug ændrer sig?
Der kan være mange årsager til, at ens forbrug ændrer sig. Flytter kæresten ind, eller flyver dit barn fra reden, vil dit samlede forbrug fx nemt kunne stige eller falde.
 
Din aconto-betaling ændrer sig ikke fra måned til måned, hvis dit forbrug ændrer sig. Aconto er nemlig en estimeret forudbetaling, baseret på tidligere års forbrug, og ikke en månedlig opgørelse. 
 
Hvis dit forbrug ændrer sig i løbet af året, vil det derfor være ved den årlige opgørelse, som din udlejer foretager, at dit ændrede forbrug vil blive justeret. 

Er dit forbrug faldet – altså hvis du har indbetalt mere, end du faktisk har brugt, – vil din udlejer udbetale differencen til dig. 
Er dit forbrug stedet – altså hvis du har indbetalt mindre, end du faktisk har brugt, – vil din udlejer opkræve en et beløb, der dækker differencen. 
 
Matcher dit forbrug det beløb, du har indbetalt, vil der naturligvis intet ske. 
Kan udlejer ændre aconto-beløbet?

Ja, din udlejer har ret til at justere beløbet ved den årlige forbrugsopgørelse. Hvis din udlejer finder, at beløbet er for højt eller for lavt sat, kan vedkommende ændre det månedlige aconto-beløb, som du betaler. Justeringen skal dog varsles 6 uger i forvejen.

Kan BoligPortal hjælpe mig, hvis jeg har spørgsmål til min aconto-indbetaling?
Har du spørgsmål til din aconto-betaling, skal du kontakte din udlejer.

 

 

 

Læs også ...