Jeg er kommet til at slette en huslejeopkrævning. Hvad gør jeg?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Hvis du er kommet til at fjerne en huslejeopkrævning ved en fejl, eller du fortryder din sletning, er du nødt til at stoppe hele huslejeopkrævningen og starte den igen.

Det er desværre ikke muligt at foretage enkeltbetalinger via BoligPortal.


Sådan gør du, hvis du er kommet til at slette en huslejeopkrævning

 1. Gå til den lejer, som du ved en fejl har slettet en opkrævning til, under 'Lejeforhold' eller 'Huslejehåndtering'

 2. Klik på 'Stop opkrævning af husleje' 3. Vælg nu 'Pr. dags dato' under sidste dato for betaling og klik på 'Stop opkrævning af husleje'
  Når opkrævningen er stoppet, vises en rød informationsboks, der bekræfter, at huslejeopkrævningen er stoppet. 

 4. Start opkrævningen igen ved at klikke på 'Start husleje igen
  Dette åbner en boks, hvori du skal gennemgå og bekræfte alle oplysninger.  5. Gennemse og tjek, at alle indtastede oplysninger er korrekte, og godkendt start af betaling
  Her har du også mulighed for at ændre opkrævningsmetode – fx fra manuel afstemning via bankoverførsel til automatisk huslejebetaling via Betalingsservice eller MobilePay*. 

Husk at sikre, at den nye huslejeopkrævning løber fra den rette dato, så du får opkrævet huslejen korrekt ved lejer.

 

Benytter du automatisk opkrævning via MobilePay?

Vær opmærksom på, at din lejer igen skal tilmelde sig betalingen i MobilePay*, når du starter huslejeopkrævningen igen, hvis du benytter denne service. 

*OBS: Vær opmærksom på, at det ikke længere er muligt at oprette nye betalingsaftaler med MobilePay. Det skyldes ændringer i MobilePays betingelser. Det er kun muligt at bruge MobilePay til automatisk huslejeopkrævning, hvis du har oprettet betalingsaftalen før d. 12. marts 2024.

Læs også ...

 
Se mere