Hvad gør jeg, hvis lejer ikke er tilstede ved flyttesynet?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Når du afholder flyttesyn, anbefaler vi, at både udlejer (eller en synsrepræsentant) og lejer er fysisk til stede. Dette giver alle parter mulighed for at underskrive og have indflydelse på, hvordan flytterapporten udarbejdes, og at alt foregår i overensstemmelse med både udlejer og lejers interesser. 

Hvis lejer ikke kan være fysisk til stede ved flyttesynet, anbefaler vi derfor ligeledes, at en anden person deltager fysisk ved flyttesynet på vegne af lejer.


Herunder kan du læse, hvad du skal gøre, hvis lejer henholdsvis sender en repræsentant på vegne af sig selv, eller hvis lejer ikke er tilstede ved flyttesynet. 

 

Hvis lejer sender en repræsentant på vegne af sig selv

Hvis lejer bliver repræsenteret af en anden person, end lejer selv – fx en ven, forælder eller myndighedsperson – skal denne person medbringe en fuldmagt, hvor lejer med sin underskrift giver samtykke til, at personen må deltage i synet og underskrive rapporten. 

Herefter udfylder du flytterapporten som normalt.

Når du kommer til sektionen 'Lejeroplysninger', skal du markere muligheden 'Repræsenteres af fuldmagtshaver'.

Herefter skal du udfylde fuldmagtshavers informationer og tilføje et billede af fuldmagten ved at klikke på '+ Tilføj billede'. 

Udfyld fuldmagtshavers oplysninger.png

Når flyttesynet er færdiggjort, vil fuldmagtshaver få tilsendt flytterapporten på SMS og e-mail, hvorefter vedkommende bekræfter modtagelsen ved at underskrive på samme måde som lejer.

Hvis lejer ikke er tilstede og ikke sender en repræsentant

Hvis hverken lejer eller en repræsentant deltager i synet, skal du i stedet markere valgmuligheden 'Nej, er ikke til stede' i feltet 'Er lejer tilstede ved flyttesynet?'

Lejer er ikke tilstede.png

Herefter vil underskriftsfeltet for lejer under sektionen 'Afslut, underskriv og send' være markeret med teksten "Lejer er ikke til stede".

Så snart udlejer har underskrevet rapporten – altså inden der trykkes 'Send og afslut' – vil lejer modtage en SMS og en e-mail med en kopi af rapporten. Lejer skal her klikke på linket i beskeden, da dette genererer en note i rapporten om, at lejer har modtaget rapporten, som illustreret på nedenstående billede:

Bekræftelse på modtagelse af flytterapport.png

 

 

Læs også ...

 
Se mere