Hvad betyder ubegrænset leje, tidsbegrænset leje og fremleje?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Som udgangspunkt udlejes en bolig i Danmark altid ud i en ubegrænset tidsperiode – altså indtil lejemålet opsiges af lejeren. 

Udlejer har dog mulighed for at tidsbegrænse lejemålet. Det vil sige, at udlejer kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode – fx på 12 måneder.

En tidsbegrænsning er dog kun er gyldig, hvis udlejer har en saglig begrundelse for at tidsbegrænse lejeperioden frem for at lade den være ubegrænset, eller hvis lejemålet fremlejes.

Ubegrænset leje

Ved en ubegrænset lejeperiode fortsætter lejeforholdet, indtil lejeren opsiger det.

Udlejer kan ikke opsige lejeren, medmindre lejeren misligholder lejeaftalen. 

Tidsbegrænset
leje

Lejeperioden er i lejekontrakten aftalt til at vare en begrænset periode. Lejeforholdet slutter automatisk herefter.

Medmindre der står noget specifikt om opsigelse i lejekontrakten, kan hverken lejer eller udlejer opsige lejeaftalen. Tidsbegrænsningen skal begrundes i lejekontrakten.

Fremleje

Den nuværende lejer – altså ikke boligens udlejer – videreudlejer hele eller dele af sin lejebolig i en tidsbegrænset periode. 


Note: Indholdet på denne side skal betragtes som vejledende. 
Har du brug for juridisk eller økonomisk bistand, bør du kontakte en advokat eller revisor.

 

 

Læs også ...

 
Se mere