Hvordan opretter og udfylder jeg en lejekontrakt gennem BoligPortal?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

I denne guide hjælper vi dig med at oprette og udfylde alle punkter i BoligPortals gratis digitale lejekontraktbygger - trin for trin. 

Du kan udfylde den digitale lejekontrakt via din computer, smartphone eller tablet, og når alle informationer er indsat digitalt, vil lejekontraktbyggeren automatisk sætte det ind i den gældende typeformular A10. 

Både lejer og udlejer får den færdige digitale lejekontrakt tilsendt via mail, hvorefter den kan underskrives ved hjælp af enten MitID eller via din skærm. 

 

Bemærk: Formålet med denne guide er at vejlede om, hvordan du bruger BoligPortals digitale lejekontrakt. Indholdet i guiden skal betragtes som vejledende, og du bør opsøge en jurist ved behov for hjælp til juridiske spørgsmål. 

 

Indhold i denne guide: 

Opret lejekontrakten 

Udfyld lejekontrakten 

1. Generelt

2. Husleje

3. Forbrug 

4. Betalinger før indflytning

5. Adgang, vedligehold og inventar

6. Bilag og øvrige

7. Særlige vilkår (§11)

8. Udlejer

9.  Lejer

10. Gennemse og færdiggør

 

Opret gratis digital lejekontrakt

 1. Log ind på din BoligPortal-bruger i din browser, og gå til profilen.
  Bemærk, at det ikke er muligt at oprette og udfylde digitale lejekontrakter i BoligPortals app. 

 2. Vælg punktet 'Lejekontrakter' i den blå menulinje til venstre. 

 3. Tryk på den blå knap med teksten '+ Opret lejekontrakt - gratis

 4. Tryk på '+ Opret lejemål' i højre side 

 5. Indtast adressen i søgefeltet.
  BoligPortal henter automatisk boligens BBR-oplysninger om type, areal og antal værelser. Disse kan du selv redigere, hvis oplysningerne ikke stemmer, eller hvis du fx kun vil udleje et værelse i boligen.

  Obs:
  Når du har oprettet en lejekontrakt på en adresse, kan du ikke redigere adressen. Tjek derfor, at adressen er korrekt, før du går videre. Kommer du til at indtaste eller vælge en forkert adresse, skal du oprette en lejekontrakt på ny. 
   
 6. Tryk 'Opret 1 lejemål

 

Nu er lejekontrakten oprettet, og du kan starte med at udfylde din kontrakt. 

 

Udfyld lejekontrakten 

Herunder finder du en komplet gennemgang af hvert trin i lejekontraktbyggeren

Ved nogle afsnit vil der i en parentes være angivet en paragraf med tegnet '§'. Det henviser til, hvor informationerne bliver vist, når de indsættes i typeformular A10.

På alle tidspunkter af udfyldelsen kan du trykke på 'Se lejekontrakt (PDF)' for at se, hvordan de indtastede oplysninger ser ud i typeformularen. 

 

1. Generelt 

I første trin af lejekontraktbyggeren skal du oplyse de grundlæggende informationer om lejemålet og selve boligen.

Indflytningsdato (§2)

Her oplyser du den dato, hvor lejer får overdraget nøglerne og kan flytte ind i boligen. 

Typisk er indflytningsdatoen enten d. 1. eller d. 15. i måneden. 

Bemærk, at hvis du vælger en anden indflytningsdato end d. 1., så vil lejekontraktbyggeren automatisk udregne, hvor meget lejer skal betale i første måneds husleje

 

Fremleje (§1)

Feltet 'Fremleje' markeres, hvis du selv er lejer af boligen. Det gælder både, hvis du som lejer vil fremleje hele boligen, eller blot vil fremleje et værelse i boligen.

Er du i tvivl, om du har ret til at fremleje hele eller en del af din lejede bolig, kan du finde reglerne om fremleje i lejeloven eller søge juridisk rådgivning. 

 

Tidsbegrænset periode (§11)

Denne markeres hvis du vil udleje boligen i en tidsbestemt periode. Når boksen er markeret, får du mulighed for at angive, hvornår lejemålet ophører.   

 

Vær opmærksom på, at du som udlejer skal have en begrundet årsag for at gøre lejemålet tidsbegrænset.

Lejekontraktbyggeren vil automatisk indsætte en standardformulering i kontraktens 'Særlige vilkår (§11)'.  Husk at gennemse standardformuleringen og tilføje den rette ophørsdato samt din personlige begrundelse for tidsbegrænsningen.

Du kan redigere standardformuleringen ved at trykke på 'Gå til særlige vilkår' i den blå infoboks eller ved at trykke på 'Særlige vilkår (§11)' i venstre side af lejekontraktbyggeren. 

 

Boligtype (§1)

Er du i tvivl om, hvilken boligtype du skal vælge, kan du gå ud fra boligens BBR-oplysninger.

Du kan enten selv slå boligen op i Bygning- og Boligregistret (BBR), eller du kan bruge de oplysninger, som den digitale lejekontrakt automatisk henter fra BBR, når lejemålets adresse indtastes. 

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder lejekontrakten, når du vil fremleje eller udleje et værelse, kan du læse mere i denne guide.  

 

Antal værelser (§1)

Her indtaster du antallet af beboelsesrum i lejemålet. Et beboelsesrum er eksempelvis soveværelse, værelse og opholdsstue.

 

Areal (§1)

Indtast lejemålets boligareal. Det er vigtigt, at du angiver det korrekte areal, som det er oplyst i BBR.

Hvis du er i tvivl om det eksakte areal, kan du tjekke boligens BBR-oplysninger

 

Areal til erhverv (§1)

Dette felt udfyldes, hvis du udlejer et erhvervslejemål eller et såkaldt "blandet lejemål", hvor der både er en bolig til beboelse og en bolig til erhverv. 

Arealerne for henholdsvis erhverv og beboelse bør adskilles i lejekontrakten, og derfor skal du i dette felt kun angive det areal, der udlejes til erhverv. 

 

2. Husleje 

I dette trin skal du oplyse husleje for lejemålet eksklusive forbrug.

Samtidig skal du oplyse, om lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje og angive om lejen skal reguleres efter nettoprisindekset.

 

Månedlig husleje (§3)  

Når du skal fastsætte huslejen skal du tage følgende i betragtning:

 • Boligens placering 
 • Hvornår boligen er opført 
 • Om du skal fastsætte huslejen efter det lejedes værdi, markedslejen eller omkostningsbestemt husleje. 

Er du i tvivl, om hvad du må tage i husleje? Læs mere om fastsættelse af husleje. 

 

Lejeregulering (§11)

Nettoprisindekset viser udviklingen i forbrugerpriser i Danmark. En årlig regulering af huslejen efter nettoprisindekset vil sikre, at huslejen følger samfundets generelle prisudvikling.

Hvis nettoprisindekset eksempelvis er steget med 0,5 procent, så kan du ligeledes lade huslejen stige med 0,5 procent. 

Vælger du lejeregulering efter nettoprisindekset, vil den digitale lejekontrakt automatisk indsætte en standardformulering under 'Særlige vilkår (§11)'. 

 

3. Forbrug (§3 og §5)

Når du i lejekontrakten angiver, hvordan forbrug af el, vand og varme skal afregnes, har du flere muligheder: 

Varme og varmt vand (§5)

 • A conto til udlejer

  Aconto-beløbet er betaling for lejers forventede, gennemsnitlige forbrug. Det kan være beregnet ud fra tidligere års forbrug, eller det kan være et estimat for lejeboligen. Her vil udlejer selv stå for afregning med forsyningsselskabet, mens lejer på månedlig basis betaler for det forventede forbrug.

  I det årlige forbrugsregnskab gør du op, om lejers indbetalinger stemmer overens med de faktiske udgifter til forsyningsselskabet.

  Aconto opkræves månedligt sammen med huslejen.

 • Mellem lejer og forsyningsselskab 
  Her afregner lejer direkte med forsyningsselskabet. Det er altså kun lejer, der modtager regninger for forbruget af varme og varmt vand. Mest almindeligt er det dog, at udlejer opkræver forbrug af varme og varmt vand via aconto. 

 • Inkluderet i huslejen 
  Ifølge lejeloven skal forbrug af varme som udgangspunkt adskilles fra huslejen. En undtagelse fra dette er for eksempel, hvis du udlejer et værelse.
  Ved værelsesudlejning kan du inkludere forbruget i den månedlige husleje, men vær opmærksom på, at du ikke komme med efterkrav for forbrug.

 

Vand (§5)

 • A conto til udlejer 
  Beløb til aconto er det estimerede, gennemsnitlige forbrug af vand på månedlig basis. En gang om året laver du som udlejer et forbrugsregnskab, der viser om lejer har brugt mere eller mindre end aconto. Overskydende eller manglende betaling for forbrug kan så efterkræves på baggrund af regnskabet. 

 • Mellem lejer og forsyningsselskab
  Her er det lejer, der selv skal stå for levering af vand til lejemålet. Hvis afregningen af vand foregår på denne måde, vil du som udlejer ikke have noget med forbruget at gøre. Det er dog mest udbredt at opkræve vandforbrug med en aconto-ordning. 

 • Inkluderet i huslejen 
  Forbrug af vand kan inkluderes i huslejen, hvis der ikke er en særskilt vandmåler tilknyttet lejemålet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som udlejer ikke kan opkræve afregning for forbrug af vand udover det beløb, som du allerede har inkluderet i huslejen. 

 

El (§5)

Ved lejekontraktbyggerens afsnit om afregning af el, vil du se et udvalg af el-forsyningsselskaber. Det er forsyningsselskaber, som du kan tilmelde din lejer automatisk og digitalt samtidig med oprettelsen af lejekontrakten. 

Fordelen ved at ordne tilmelding til el allerede i lejekontraktbyggeren er, at du sikrer dig, at lejer faktisk bliver tilmeldt el. Det er normalt lejer selv, der skal tilmelde sig et el-forsyningsselskab, men gør han/hun det ikke, så vil de ubetalte elregninger være udlejers ansvar. 

Automatisk tilmelding til el gennem lejekontraktbyggeren kræver lejers fuldmagt i form af lejers CPR-nummer. I dette trin skal du blot vælge den ønskede el-udbyder og under afsnittet 'Lejer' kan du senere indtaste lejers CPR-nummer.
Læs mere i guiden om at tilmelde lejer til el gennem BoligPortal

Hvis du ikke vil benytte dig af muligheden for automatisk tilmelding til el, skal du trykke på 'Vis flere muligheder':

       


Du får nu vist tre muligheder for afregning af el:

 • Mellem lejer og forsyningsselskab 
  Her vil afregning for el ske mellem lejer og elselskab. Vælger du denne valgmulighed, vil lejekontraktbyggeren efterfølgende bede dig om at tage stilling til, hvordan lejeren skal tilmeldes: 

  'Udlejer står for manuel tilmelding med fuldmagt' vælges hvis du på lejers vegne vil tilmelde vedkommende til en el-aftale. Her får du brug for lejers CPR-nummer som fuldmagt, hvilket du indtaster senere i afsnittet 'Lejer'

  'Lejer står selv for rettidig tilmelding' vælges hvis det alene skal være lejers ansvar at tilmelde sig et elselskab. Vær opmærksom på, at hvis lejer ikke tilmelder sig rettidigt, er det udlejer, der er ansvarlig for ubetalte elregninger. 

 • A conto til udlejer 
  Aconto el er det estimerede, gennemsnitlige forbrug af el på månedsbasis. Det er dog mest almindeligt, at forbrug af el foregår mellem lejer og forsyningsselskab.  

 • Inkluderet i huslejen 
  Du kan vælge at inkludere den månedlige betaling af el i huslejen. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan give lejer efteropkrævninger for el, hvis forbruget er inkluderet i huslejen. Den mulighed har du, hvis du for eksempel vælger afregning for via el aconto. 

 

Andre faste månedlige bidrag (§6)

Her har du mulighed for at indtaste andre faste månedlige bidrag som for eksempel bidrag til TV, internet eller til en allerede etableret beboerrepræsentation. 

Det er beboerrepræsentationen, der kan træffe beslutning om, at der opkræves et månedligt beløb fra hver enkelt lejer, som går til dækning af beboerrepræsentationens arbejde i ejendommen. 

 

4. Betalinger før indflytning (§4)

I dette trin skal du indtaste de beløb, som lejer skal indbetale til dig i forbindelse med overtagelse af lejemålet. Du har som udlejer ret til at opkræve både depositum og forudbetalt leje. 

Vær opmærksom på, at hvis du vælger forskellige datoer for indbetaling af henholdsvis depositum og forudbetalt leje, så vil beløbene fremgå forskellige steder i betalingsoversigten i PDF-versionen af lejekontrakten.
Læs mere om betalingsoversigten i den færdige lejekontrakt. 

 

Depositum 

Depositum er udlejers sikkerhed for, at eventuelle istandsættelser ved fraflytning kan udbedres.

Du kan som udlejer maksimalt opkræve tre måneders husleje (eksklusive forbrug) i depositum.

Det er dog helt op til dig som udlejer, om du vil opkræve en, to eller tre måneders husleje i depositum. 

 

Forudbetalt leje 

Du kan som udlejer kræve op til tre måneders husleje i forudbetalt leje.

Forudbetalt leje er betalingen af den/de sidste måneders husleje i lejeperioden. Det er udlejers sikkerhed for, at der bliver betalt husleje, selvom lejer har opsagt lejemålet.

Er den forudbetalte leje eksempelvis på tre måneders husleje, så kan beløbet dække huslejen i de tre sidste måneder, hvor lejer bor i lejemålet.

 

Første måneds husleje

Typisk vil første måneds husleje blive opkrævet sammen med den forudbetalte husleje, før lejeren flytter ind.

Hvis indflytningsdatoen ikke er d. 1. i måneden, så vil den digitale lejekontrakt automatisk udregne beløbet for første måneds husleje. 

Eksempel:
Huslejen for lejemålet er på 4.000 kroner om måneden og indflytningsdatoen er d. 15. maj.

I det tilfælde bliver huslejebeløbet automatisk justeret, så lejer kun skal betale første måneds husleje for perioden 15. maj - 31. maj.

Vil du ikke bruge det automatisk beregnede beløb, kan du også trykke på 'Brug eget beløb', hvorefter du indtaster det ønskede huslejebeløb. 

       

Læs mere om justering af husleje og andre beløb, når indflytning ikke er d. 1. i måneden. 

 

5. Adgang, vedligehold og inventar 

I dette trin af lejekontraktbyggeren har du mulighed for at uddybe, hvordan lejeren må bruge lejemålet og hvordan det skal vedligeholdes og flyttesynes.

Det er især vigtigt, at du udfylder punktet om flyttesyn samt punktet om ansvar for vedligehold korrekt, da der gælder særlig lovgivning på de områder. Læs mere om det herunder. 

 

Angiv lejemålets inventar, og hvad der er adgang til (§1 og §9)

Vær så præcis som muligt i udfyldelsen af dette punkt. Det vil forhindre eventuelle konflikter i lejeperioden, hvis du har været tydelig om, hvilke faciliteter lejer må benytte, samt hvilket inventar der tilhører dig som udlejer. 

Vær opmærksom på, at lejer får krav på adgang til - og benyttelse af - det, som du angiver i lejekontrakten. 

 

Detaljer om syn og vedligeholdelse

Udlejer udlejeren mere end ét beboelseslejemål? (§7)

Hvis du udlejer mere end ét lejemål til beboelse, så er du ifølge lejeloven at betragte som en professionel udlejer.

Det betyder blandt andet, at du er forpligtiget til at afholde et indflytningssyn, når lejer overtager lejemålet samt afholde et flyttesyn, når lejemålet fraflyttes. 

 

Afholdes der indflytningssyn i lejemålet? (§7)

Angiv i lejekontrakten, om du vil afholde et indflytningssyn.

Udlejere, der udlejer to eller flere lejemål skal ifølge lejeloven holde indflytningssyn, hvor lejemålets stand beskrives. Det er desuden udlejers ansvar at indkalde til flyttesynet.

For private udlejere med kun ét lejemål er det frivilligt, om der skal afholdes indflytningssyn.

Selvom du ikke er forpligtiget til at holde indflytningssyn, er det meget anbefalelsesværdigt. Synet er en forventningsafstemning mellem lejer og udlejer, og det kan være starten på et godt samarbejde. 
Læs mere om at holde flyttesyn her. 

Lejer har ikke pligt til at være til stede under indflytningssynet, men det anbefales, at alle parter møder op til synet. 

Ved at indtaste 'Synsdato' og 'Klokkeslæt' for indflytningssynet, vil lejer automatisk modtage en SMS med påmindelse om at møde op til synet. Derudover vil det valgte tidspunkt blive tilføjet til lejekontraktens 'Særlige vilkår (§11)'.  

 

Et tip til flyttesynet

Når tiden er inde til at holde indflytningssyn eller fraflytningssyn, kan du bruge BoligPortals gratis digitale værktøj til flyttesyn

 

Afholdes der fraflytningssyn? (§7)

Angiv i lejekontrakten, om du vil holde flyttesyn, når lejer fraflytter lejemålet.

Udlejer du mere end et lejemål, så er du ifølge lejeloven forpligtiget til at holde fraflytningssyn.

Udlejer du kun ét lejemål, så er det frivilligt, om du vil holde fraflytningssyn.

Vær opmærksom på, at hvis du har pligt til at holde fraflytningssyn, så er det vigtigt for din ret til at kræve betaling for istandsættelse af et fraflyttet lejemål.

Hvis ikke fraflytningssynet afholdes inden for 14 dage efter at lejer er flyttet, mister udlejer retten til at opkræve betaling for istandsættelse af lejeboligen. 

Læs alle regler om flyttesyn

Du kan læse alt om reglerne for flyttesyn i Boligministeriets vejledning om ind- og fraflytningssyn

 

Ansvar for indvendig vedligeholdelse? (§8)

Vælg, om det er lejer eller udlejer, der skal stå for nødvendig maling, tapetsering og lakering af gulve i lejeperioden. 

Vælger du lejer som ansvarlig, er det lejeren, som efter eget skøn skal male, tapetsere og lakere gulve, når det vurderes nødvendigt i lejeperioden. 

Vælger du udlejer som ansvarlig for indvendig vedligehold, skal du som udlejer sørge for maling, tapetsering og lakering af gulve så ofte som det er nødvendigt.

Der skal ifølge lejeloven oprettes en vedligeholdskonto, hvor der hver måned indsættes et beløb til vedligehold. Den digitale lejekontrakt vil automatisk bede dig om at indtaste 'Beløb på konto for indvendig vedligeholdelse'.

 

Benyttelse

Rygning tilladt? (§11)

Du skal aktivt klikke på boksen for at tillade rygning i din lejebolig.

Hvis du lader boksen stå tom og samtidig bruger BoligPortals §11, vil der blive indsat en standardformulering i lejekontrakten om, at beboelsen er røgfri.  


Husdyr (§10 og evt. §11)

 • 'Ja, husdyr tilladt'
  Du giver fuld tilladelse til at holde husdyr i lejeboligen.
   
 • 'Nej, ingen husdyr tilladt'
  Dette gælder alle typer af husdyr - både fisk gnavere, katte og hunde m.m.
  Udover at stå under §10 i den færdige lejekontrakt, bliver der indsat en advokatgodkendt standardformulering i BoligPortals §11, hvor det beskrives, at lejer har totalforbud mod at holde husdyr. Du kan selv tilrette formuleringen i lejekontraktbyggerens trin om 'Særlige vilkår (§11)'

 • 'Dispensation til bestemte husdyr
  Hvis du vælger denne mulighed, vil afsnittet om husdyr i den færdige lejekontrakt se ud som herunder:        Samtidig vil der blive indsat en advokatgodkendt standardformulering i BoligPortals §11, hvor det beskrives, at lejer skal søge om en skriftlig tilladelse fra udlejer til at holde husdyr.

  Du har selv mulighed for at ændre standardformuleringen i lejekontraktbyggerens punkt 'Særlige vilkår' - eksempelvis hvis du vil uddybe, om det er tilladt at holde bestemte typer af husdyr. 

 

6. Bilag og øvrige 

Energimærke

BoligPortal henter boligens energioplysninger fra Energistyrelsen. Energimærkningsrapporten bliver lagt som et bilag i den færdige lejekontrakt.

Der er krav om energimærkning af alle boliger over 60 m2 - herunder også lejeboliger. Som udlejer skal du udlevere energimærkningen til lejer, før lejemålet træder ikraft.
Læs mere om energimærkning hos Energistyrelsen.

 

Jordforureningsattest

Lejer har krav på at vide, om den lejede bolig ligger på forurenet grund.

I lejekontrakten kan du hente en jordforureningsattest fra Geodatastyrelsen, hvor der vil stå, hvis lejeboligen ligger på forurenet grund. 

Vær opmærksom på, at der kun bliver hentet en jordforureningsattest, hvis adressen ligger på forurenet grund. Er der ingen registreret forurening på adressen, vil en boks med teksten 'Jordforureningsattest ikke fundet' blive vist på din skærm. 

 

Husorden (§10)

Husordenen beskriver de fælles omgangsregler for alle lejere i ejendommen.
Når husordenen vedlægges lejekontrakten, accepterer lejer husordenen ved underskrivelse af kontrakten. Husordenen vil ligge som et særskilt bilag i forlængelse af den færdige lejekontrakt. 

Du kan bruge BoligPortals godkendte standardhusorden, vedhæfte din egen husorden eller fravælge at vedlægge en husorden. 

Gennemse BoligPortals standardhusorden ved at klikke på filen 'Husorden.pdf' under 'Bilagsoversigt'. 

 

Andre bilag

Vedhæft ønskede bilag i PDF-format.

Andre bilag kan eksempelvis være:

 • et indbetalingskort til betalingsservice, hvis du har valgt betalingsservice som betalingsmetode 
 • en inventarliste med beskrivelse af lejemålets inventar.
 • en beskrivelse af møbler og andet inventar i en møbleret lejebolig 

 

Øvrige oplysninger om lejemålet (§10)

I tekstfeltet har du eksempelvis mulighed for at beskrive medfølgende inventar (som angivet i punktet 'Adgang, vedligehold og inventar') eller møbler. Vær opmærksom på, at der kan indtastes et begrænset antal tegn i tekstboksen.

Har du brug for at skrive mere end tekstboksen tillader, kan du i stedet skrive teksten i et tekstdokument, gemme den som en PDF-fil og vedhæfte den under 'Andre bilag'. 

 

Interne informationer

Mulighed for at indtaste et lejemålsnummer.
Hvis du udfylder feltet, vil lejemålsnummeret stå øverst på forreste side i den færdige lejekontrakt. 

       

 

7. Særlige vilkår (§11)

I lejekontraktens afsnit om særlige vilkår har du mulighed for at uddybe lejekontrakten eller beskrive forhold, der fraviger fra lejekontraktens almindelige bestemmelser. 

Den digitale lejekontrakt giver dig mulighed for at vælge mellem flere advokatgodkendte tekster til din §11.

 

'Benyt BoligPortals §11'

Under udfyldningen af trin 1-6 i lejekontraktbyggeren har dine valg måske allerede betydet, at lejekontraktbyggeren automatisk har indsat tilføjelser til §11. Det gælder eksempelvis, hvis du har angivet, at lejer ikke må holde husdyr, eller at lejer ikke må ryge i lejeboligen. 

Det er vigtigt, at du gennemser alle automatisk tilføjede vilkår, så du er sikker på, at teksten passer til lige præcis dit lejemål. 

Du har følgende muligheder for at redigere og tilpasse standardvilkårene:  

 • Rediger rækkefølgen
  Tryk på stregerne i venstre side af hver boks for at flytte det valgte vilkår op eller ned på listen. Når et vilkår får ny placering, vil det blive navngivet herefter.
  Eksempel: flyttes et vilkår fra at være øverst til at være næstøverst, vil det ændre navn fra '§11, stk. 1' til '§11, stk. 2'.  

 • Rediger teksten for et vilkår
  Tryk på de tre lodrette prikker i højre side af et vilkår, og vælg 'Redigér vilkår'

 • Fjern et vilkår
  Tryk på de tre lodrette prikker i højre side, og vælg 'Slet vilkår'

 • Tilføj et standardvilkår
  Tryk på '+ Tilføj standardvilkår', og du vil få vist BoligPortals fulde liste af standardvilkår.
  Klik på vilkåret for at tilføje det til din lejekontrakt. 

 • Tilføj eget vilkår
  Tryk på '+ Tilføj eget vilkår' for at tilføje en tom boks, hvor du kan formulere dit eget vilkår. 

Tjek for teksten 'Information mangler'
I nogle tilfælde vil der automatisk være indsat et standardvilkår, som kræver flere oplysninger fra dig. Vilkåret vil være markeret med en gul prik og teksten 'Information mangler'.

Herunder kan du se et eksempel på et vilkår, hvor du skal redigere teksten og tilføje flere informationer. 

       

 

'Benyt egen §11'

Hvis du vil bruge dine egne særlige vilkår, kan du trykke i fanen 'Benyt egen §11'. 

Vælger du denne løsning, vil alle automatisk tilføjede standardvilkår i den digitale lejekontrakt forsvinde og blive erstattet af dine uploadede vilkår.  

Filen skal uploades som en PDF og vil blive tilføjet til den færdige lejekontrakt som et særskilt tillæg. Under §11 i den færdige lejekontrakt vil der - som vist herunder - stå en tekst, som henviser til tillægget. 

       

8. Udlejer 

I dette trin skal du indtaste kontaktoplysninger på udlejeren af boligen. 

Du har mulighed for at angive op til to udlejere af boligen. Tryk på '+ Tilføj udlejer' for at udfylde kontaktoplysninger for endnu en udlejer. 

Oplysningerne om udlejer kommer til at stå på forreste side af den færdige lejekontrakt, under §1. Sørg for at alle kontaktoplysninger er korrekte, så lejer har mulighed for at kontakte dig i lejemålets periode.

 

CVR nummer

Det er ikke et krav, at du som udlejer har et CVR nummer, og du kan sagtens fortsætte uden at indtaste det.

 

9. Lejer 

Du kan tilføje så mange lejere, som du har behov for ved at trykke på 'Tilføj lejer'. Der er plads til oplysninger på to lejere i typeformularen og lejere derudover vil blive vedhæftet i et dokument som bilag. 

 

Lejer har ikke dansk adresse 

Du kan sagtens indtaste lejers adresse, selvom lejeren har en udenlandsk adresse.

Når du klikker på 'Lejer har ikke dansk adresse', er adressefelterne ikke længere begrænset af formatet for danske adresser, og du får samtidig mulighed for at indtaste det land, som lejer bor i. 

 

Lejer er en virksomhed 

Hvis du klikker på boksen 'Lejer er en virksomhed' får du mulighed for at indtaste lejerens CVR-nummer.

 

Lejers CPR-nummer

Udfyld kun boksen 'CPR-nummer', hvis du skal tilmelde lejer til et forsyningsselskab, for eksempel ved automatisk tilmelding til en elaftale. 

Vil du ikke tilmelde lejer til el, men får du ved færdiggørelsen af lejekontrakten alligevel beskeden "CPR ikke udfyldt korrekt", skyldes det måske, at du under 'Forbrug' har markeret boksen 'Udlejer står for manuel tilmelding med fuldmagt' eller at du har markeret et elforsyningsselskab og dermed valgt automatisk tilmelding til et el.

Er der for eksempel valgt som herunder i trinnet 'Forbrug', vil lejekontraktbyggeren senere bede om, at du oplyser lejers CPR-nummer. 

       


Læs mere i guidens afsnit om at udfylde 'Forbrug'. 

 

10. Gennemse og færdiggør 

Lejeforhold

Her har du mulighed for at se adresse på lejemålet, dato for indflytning samt lejers navn og kontaktoplysninger.

Vil du redigere i oplysningerne på lejer, skal du gå til lejekontraktbyggerens trin i venstre side kaldet 'Lejer'. 

Det er ikke muligt at redigere i lejemålets adresse, når først den digitale lejekontrakt er oprettet.

Opdager du på dette tidspunkt en fejl i adressen på lejeboligen, behøver du dog ikke lave en helt ny lejekontrakt. I stedet kan du duplikere lejekontrakten, hvorefter du får mulighed for at indtaste adressen påny.
Læs guiden om at kopiere en lejekontrakt. 

 

Betalingsoversigt

Oversigten giver dig et hurtigt overblik over de samlede betalinger, som lejer skal overføre til dig som udlejer.

Hvis du vil lave ændringer i beløbene, skal du gå til lejekontraktbyggerens trin kaldet 'Betalinger før indflytning'.

 

Bilag

Se alle bilag, der bliver vedhæftet den færdige lejekontrakt. Du kan gennemse dem som PDF-filer ved at klikke på filnavnet.

 

Underskrift af lejekontrakt og bilag 

Underskriftmetode

Lejekontrakten skal underskrives digitalt via enten computer, tablet eller smartphone. Vælg om lejekontrakten skal underskrives med MitID eller med en e-signatur via skærmen.

Uanset hvilken underskriftmetode du vælger, vil lejer få en sms og/eller en e-mail med link til at gennemse og underskrive lejekontrakten.
Herunder kan du se et eksempel på, hvordan beskeden til lejer ser ud. 

       

Det er ikke muligt at printe lejekontrakten for at underskrive den på papir, da lejekontrakten vil have et påtrykt vandmærke, når den ikke underskrives digitalt.
Tryk her for at læse guiden om at printe den digitalt udfyldte lejekontrakt. 

Hvis lejer ikke har MitID, vælger du 'Uden digital signatur (skriv under på skærmen)'.
Læs mere i vores guide om at underskrive lejekontrakten uden MitID.

 

Underskriftsrækkefølge

Vælg, om du foretrækker, at 'Udlejer skal underskrive til sidst' eller om 'Alle parter kan underskrive, når de vil'. 

Uanset hvilken rækkefølge du vælger, får du automatisk få besked på mail, når lejer har underskrevet lejekontrakten.

 

Antal dage til at underskrive for lejer

Vælg antal af dage, som anmodningen om underskrift er gyldig i. Det er muligt at vælge mellem 1 og 20 dage. Som udlejer har du altid 30 dage til at underskrive kontrakten i.

Hvis enten lejer eller udlejer ikke skriver under indenfor den angivne tidsfrist, vil alle parter få besked på e-mail om, at anmodningen om underskrift er annulleret. 

 

Tilføj besked til lejer

Skriv en besked, som sendes til lejers mail sammen med anmodningen om gennemsyn og underskrift af lejekontrakten. 

 

Tip: Tilføj dit logo og virksomhedssignatur til kontrakten

Du kan sætte dit eget præg på lejekontrakten ved at sætte logo og signatur på den færdige lejekontrakt. Det styrker dit brand og understreger, hvem der er afsender af kontrakten.
Klik her for at læse, hvordan du gør.

 

Efter underskrift

Kopimodtagere

Ved at trykke på '+ Tilføj kopimodtager' har du mulighed for at tilføje op til fem mailadresser, der skal modtage en kopi af den færdige, underskrevne lejekontrakt.

Udlejer og lejer vil automatisk få tilsendt den underskrevne lejekontrakt pr. e-mail, så du skal kun tilføje kopimodtagere, hvis der er personer udover lejer og udlejer, som skal modtage kontrakten. 

 

'Send til underskrift' (§12)

Når du har tjekket, at alle informationer er indtastet korrekt og eventuelt har tjekket, hvordan lejekontrakten ser ud som PDF, er du klar til at sende lejekontrakten afsted.

Med et klik på den blå knap med teksten 'Send til underskrift' modtager lejer med det samme en e-mail med link til at underskrive lejekontrakten. 

Vær opmærksom på, at når alle parter har underskrevet lejekontrakten, kan den ikke længere redigeres. Mangler lejekontrakten en eller flere underskrifter, har du som udlejer stadig mulighed for at tilbagekalde lejekontrakten og lave rettelser. 

Læs mere i vores guide om at redigere en afsendt lejekontrakt.

 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til BoligPortals digitale lejekontraktbygger, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, som sidder klar til at hjælpe alle årets dage mellem klokken 9 og 21.

Tryk her for at kontakte BoligPortals kundeservice. 

 

 

Note: Indholdet på denne side skal betragtes som vejledende. 
Har du brug for juridisk eller økonomisk bistand, bør du kontakte en advokat eller revisor.

 

 

 

 

Læs også ...

 
Se mere