Hvornår og hvordan kan jeg opsige min lejebolig?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Hvornår du kan opsige din lejebolig afhænger af de konkrete forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. 

Hvis du lejer boligen i en tidsubegrænset lejeperiode, vil du typisk have en opsigelsesperiode på tre måneder. Lejer du blot et værelse er opsigelsesfristen dog på én måned. 

Ved fremleje eller tidsbegrænset leje er lejeaftalen typisk uopsigelig i den aftalte periode, men det vil altså fremstå tydeligt i din lejekontrakt. Lejeaftalen afsluttes automatisk, når den aftale periode slutter. Her er det altså hverken nødvendigt for lejer eller udlejer at opsige aftalen. 

 

Kan min udlejer opsige mig som lejer?

Når du lejer en bolig i en tidsubegrænset lejeperiode, kan din udlejer ikke opsige dig som lejer, med mindre du misligeholder de aftaler, I har skrevet under på i lejekontrakten.

Et eksempel på misligeholdelse af lejekontraktens aftaler kan fx være, at du som lejer ikke betaler husleje eller stærkt overstrider regler og husorden i lejemålet. 

Læs mere om opsigelse af et lejemål på BoligPortals blog


Kan min udlejer opsige mig, hvis de sælger boligen?

Udlejer kan ikke opsige dig, fordi vedkommende ønsker at sælge lejemålet, du lejer. Udlejer må gerne sælge boligen, men i dette tilfælde følger du som lejer med i handlen til den ny køber.

Hvis du oplever uberettiget opsigelse af dit lejemål i forbindelse med salg af boligen, opfordrer vi dig til at søge juridisk assistance, så du kan få rådgivning tilpasset din sag. Hos BoligPortal kan vi ikke give dig juridisk rådgivning eller hjælp. 

Kan en udlejer gøre en lejekontrakt uopsigelig?

Det er helt lovligt for en udlejer at gøre en lejeaftale uopsigelig i en given periode, så længe uopsigeligheden er rimelig.

Uopsigelighedsperioden er gældende for lejer såvel som udlejer, hvilket har den betydning, at ingen af parterne kan opsige lejekontrakten i den aftalte uopsigelighedsperiode.

Hvis der for eksempel er aftalt 8 måneders uopsigelighed, kan lejemålet ikke opsiges de første 8 måneder af lejeforholdet. Når de første 8 måneder er gået, kan lejemålet opsiges, så længe den aftalte opsigelsesvarsel overholdes. (Kræves der uopsigelighed på 8 år vil dette i stedet være et urimeligt opsigelseskrav).

Du kan læse mere om uopsigelige lejekontrakter på BoligPortals blog

Hvordan opsiger jeg min lejebolig? 

Langt de fleste udlejere ønsker at modtage alle opsigelser på skrift for at kunne dokumentere det. Du vil dog med stor sandsynlighed finde en specifik aftale om, hvordan du opsiger dit lejemål, og hvor mange måneders opsigelsesvarsel du har. 

 

 

Læs også ...