Hvordan regulerer jeg huslejen?

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Når du opkræver husleje gennem BoligPortal – hvad end du benytter automatisk opkrævning via Betalingsservice eller manuel afstemning med bankoverførsel – kan du nemt regulere huslejen.

Huslejeregulering bruges, når der fremadrettet sker permanente ændringer i din lejers husleje, herunder huslejestigning eller forhøjet aconto.

Er der derimod tale om midlertidige ændringer, fx hvis din lejer får rabat på huslejen i 3 måneder, skal du i stedet benytte en engangsopkrævning, hvor du kan tilføje og modregne enkeltbeløb.  

 

Har du styr på reglerne vedr. huslejeregulering?
Som udlejer er du jf. Lejeloven underlagt en række regler og krav, der skal være opfyldt for at du retligt kan hæve huslejen – herunder at lejer skal modtage en skriftlig og saglig korrekt varsling af huslejestigningen senest 3 måneder inden, den træder i kraft.

Denne varsling sker ikke automatisk via BoligPortal.

 

Sådan regulerer du husleje gennem BoligPortal 

 1. Gå til det pågældende lejeforhold og vælg fanen 'Husleje'

 2. Klik på '⇅ Regulér husleje' 3. Foretag de ønskede ændringer i beløbene eller tilføj nye, hvis der er tale om tilføjelser til huslejen

     Du vælger hvilken dato, reguleringen skal træde i kraft i drop-down menuen
     Du regulerer beløbene i kolonnen 'Beløb'
     Du sletter hele poster (fx leje af depotrum) på skraldespands-ikonet 
     Du tilføjer nye poster på knappen '+ Tilføj/modregn beløb'
     Du kan modregne beløb ved at angive et minus foran beløbet


  Eksempel: Din husleje skal stige med 500 kr. pr. 1. oktober, og lejer ønsker ligeledes at leje en tilhørende parkeringsplads til en månedlig leje på 400 kr. 

  For at regulere disse ændringer, skal du i dette ovenstående eksempel angive ikrafttagelsesdatoen til oktober, ændre beløbet i feltet 'Husleje' til 5500 kr. og klikke på '+ Tilføj/modregn beløb', finde muligheden 'Leje af p-plads' og angive 400 kr. ud fra dette. 

 4. Tjek, at din regulering er korrekt i sektionen 'Bekræft regulering' og gem ved at klikke på 'Regulér husleje'

 

Når du har foretaget og gemt din huslejeregulering, vil der fremgå en blå bjælke i huslejeoversigten, der informerer om, at der foretages en huslejeregulering.

Derudover vil der stå 'Lejeregulering' ud fra den måned, reguleringen træder i kraft, under 'Betalingsoversigt'. Alle huslejeopkrævninger efter den pågældende dato vil automatisk fremgå med den nye, regulerede husleje. Jeg har lavet en fejl i reguleringen. Hvad gør jeg? 

Har du opdaget en fejl i din huslejeregulering, efter du har gemt og registreret den, kan du nemt rette eller tilbagestille reguleringen. 


Sådan tilbagestiller eller annullerer du huslejereguleringen

 1. Klik på 'Regulér husleje' igen og tilbagestil alle oplysninger,  som de var, før du foretog reguleringen

 2. Dobbelttjek, at alle informationer er tilbagestillet, og afslut med 'Gem regulering'

Reguleringen – inklusiv den blå adviseringsbjælke – vil nu være forsvundet.


Sådan retter du en fejl i reguleringen 

 1. Klik på 'Regulér husleje' igen og udfyld alle oplysninger med de regulerede beløb, inklusiv rettelse af fejlen, ud fra fremgangsmåden i denne guide. 

 2. Dobbelttjek, at alle informationer er tilbagestillet, og afslut med 'Gem regulering'

Din rettelse vil nu være synlig i den blå adviseringsbjælke og under Betalingsoversigten. 

 

 

Læs også ...

 
Se mere